Poland

This is not an exhaustive list as some of our clients request anonymity.

 

EFPC Polish Clients Include:

 • Akademia Mdyczna w Gdansku (Medical University in Gdańsk);
 • Akademia Medyczna w Warszawie (Medical University in Warsaw);
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie;
 • ASM Centrum Badań i Analiz Rynku;
 • ComputerLand S.A.;
 • Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH;
 • ENTE Sp. z o.o.;
 • Europejskie Centrum Przedsiebiorczości;
 • Fundacja MOST;
 • Fundacja MSP;
 • IF PAN;
 • Infotron Sp. z o.o.;
 • Instytut Elektrotechniki ;
 • Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin;
 • Instytut Lotnictwa;
 • Instytut Medycyny Pracy;
 • Instytut Odlewnictwa;
 • Instytut Problemów Jądrowych os. Świerk;
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych;
 • IPPT PAN ;
 • ITTI Sp. Z o.o. ;
 • IV Klinika IpiN;
 • Miedzynarodowe Centrum Sluchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Sluchu (The Institute of Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw, Poland);
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej;
 • Mostostal Warszawa S.A.;
 • Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.;
 • Państwowy Zakład Higieny;
 • Politechnika Lubelska (Technical University in Lublin);
 • Politechnika Swietokrzyska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Pomorska Akademia Medyczna;
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o;
 • Prokom Software SA;
 • PTC Sp. z o.o.;
 • Rodan Systems S.A.;
 • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej Akademii Medycznej w Gdańsku;
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Zakład Socjologii;
 • Telekomunikacja Polska S.A.;
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Zaklad Ergonomii i Fizjologii Wysilku Fizycznego; Uniwersytet Jagiellonski - Instytut Informatyki;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Urząd Marszałkowski;
 • WASCO SA;
 • Województwa Mazowieckiego;
 • Wrocławskie Centrum Transferu Technologii;
 • Wydział Ochrony Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego;
 • Zespoł Serwerow Medycznych w Toruniu & Wojewodzki Szpital Zespolony w Toruniu.