Czech Republic

This is not an exhaustive list as some of our clients request anonymity.

 

EFPC Czech Clients Include:

 

 • A&CE, Auditoři a znalci Brno, spol. s. r.o.
 • BMI Association, Prague;
 • Botanický ústav AV ČR;
 • CENIA;
 • Centrum dopravního výzkumu;
 • Česká kosmická kancelář;
 • České Centrum pro vědu a společnost;
 • Czech Technical University - Faculty of Electrical Engineering;
 • Communication Technology, Prague;
 • Cross Czech;
 • CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering;
 • CZELO;
 • European Projects and Management Agency, Prague;
 • fyzikální ústav AV ČR;
 • ICZ a.s., Prague;
 • IDS Scheer ČR;
 • Inova Pro s.r.o., Prague;
 • INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.;
 • Masarykova univerzita v Brně;
 • Ministerstvo kultury;
 • Ministry of Informatics of the Czech Republic, Prague;
 • Národní vzdělávací fond, o.p.s.;
 • Sociologický ústav AV ČR;
 • Softmatch s.r.o.;
 • Software 602, Prague;
 • SUJCHBO;
 • Support Centre for Students with Special Needs of Masaryk University in Brno;
 • T-SOFT s.r.o.;
 • Technologické centrum AV;
 • Univerzita Karlova;
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR;
 • Ústav radiotechniky a elektroniky (ÚRE) AV ČR;
 • VYMA, spol. s.r.o.;
 • Vysoká škola chemicko-technologická;
 • Výzkumný ústav veterinární.